Aktuální projekty


PROGRAM ALFA

1. Projekt TA 04031092 Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb. Hlavním příjemcem je GEOTEST Brno a.s., dalším příjemcem je VUT FAST Brno, Ústav Geotechniky. Trvání projektu 2014 - 2017.

PROGRAM  Centra kompetence

Projekt TE 01020168 Centra pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Trvání projektu 2013 - 2019.

Image