GEOTECHNICKÉ PORADENSTVÍ, KONZULTAČNÍ A SUPERVIZNÍ ČINNOST

Výstavba ČOV Modřice v Brně - geotechnická supervize investora
VW Bratislava - testovací okruh geotechnická supervize a kontrolní laboratoř investora
Hala - Nové město nad Váhom geotechnická supervize a kontrolní laboratoř investora
VW Mladá Boleslav - testovací okruh - účast v odborném poradenském týmu investora
Kolín - Ovčáry příprava území pro automobilovou továrnu firmy Toyota - geotechnická supervize a kontrolní laboratoř investora TPCA
Dálnice D4705, D4706 - funkce hlavního geotechnika pro projekci obou úseků
Dálnice D1,stavba 0133 - funkce hlavního geotechnika stavby
Rychlostní komunikace R35, stavby 3510,3511 - funkce hlavního geotechnika stavby
Rychlostní komunikace R35, stavba 3509 funkce hlavního geotechnika pro mostní objekty stavby
Obchvat Uherského Hradiště činnost stavebního dozoru pro investora (ŘSD ČR Zlín) při zakládání mostních objektů a kontrola zemních prací