Image

Geotechnické výpočty


Provádíme klasickými metodami, běžnými v praxi zakládání staveb.

Jedná se nejčastěji o tyto typy úloh :

 • stabilitní výpočty svahů zemních těles
 • výpočet sedání podloží násypu a návrh opatření k urychlení sedání
 • návrh a posouzení opěrných i zárubních zdí, gabionů, kotvení
 • návrh, posouzení, projekty plošného i pilotového založení všech druhů staveb
 • výpočet a návrh sanačních opatření při sesuvech
 • posouzení vhodnosti stavenišť
 • převzetí základové spáry
 • geotechnický dozor při realizaci staveb
 • návrh pažení stavebních jam
 • návrhy geotechnického monitoringu
 • návrhy zemních těles vyztužených geosyntetiky
 • návrhy podloží pod podlahami hal
 • konzultace a poradenství ve všech oborech geotechniky (autorizace v oboru Geotechnika)

Pro náročnější geotechnické úlohy, případně na základě přání zákazníka, je možné realizovat některé výpočty pomocí MKP (metoda konečných prvků) programem PLAXIS.