GEOTECHNICKÝ MONITORING

I/58 Příbor – Skotnice. Kompletní geotechnický monitoring stavby (projekt, vertikální a horizontální inklinometrie, pórové tlaky, dynamometry, sledování kvality vod), 2017-2018.

Hodoňovice – VVTL plynovod. Stabilitní monitorovací systém – vertikální inklinometrie, měření HPV, 2015-2018.

R2 Žiar nad Hronom - obchvat, SK. Kompletní geotechnický monitoring stavby (projekt, vertikální inklinometrie, horizontální inklinometrie, pórové tlaky, dynamometry, tlakové podušky, měření HPV), 2013-2018.

R1, 1. až 4. úsek, SK. Kompletní geotechnický monitoring stavby (vertikální inklinometrie, horizontální inklinometrie, pórové tlaky, dynamometry, měření HPV), 2012-2018.

Obec Náklo. Monitoring účinků povrchové těžby vertikální inklinometrií, 2012-2018.

I/43 Lažany – Milonice. Monitoring stability svahu násypového tělesa, 2017.

Skládka Chabařovice – severní svah. Monitoring stability vertikální inklinometrií, 2017.

Brno, ul. Rakovecká. Monitoring aktivního sesuvu – určení vývoje pohybů a rozsahu sesuvu, 2016.

D1 Prešov západ – Prešov jih. Vertikální inklinomtrie, hydromonitoring (instalace, měření), 2015-2016.

III/4301 Ždánice – Bukovany. Monitoring stability svahu násypového tělesa vertikální inklinometrií, 2013-2016

Tunel Ejpovice. Měření kotevních sil v pažící konstrukci, 2015.

Lechovice - obchvat. Projekt monitoringu, 2015.

R48 Rychaltice - FM. Monitoring kotevních sil dynamometry, 2011-2015.

R55 Skalka – Hulín. Monitoring stability svahů a sedání násypů (vertikální inklinometrie, horizontální inklinometrie, pórové tlaky, 2009-2015.

Orlová. Monitoring sedání násypu (horizontální inklinometrie, monitoring pórových tlaků), 2012-2013.

MÚK Dobrovského. Geotechnický monitoring (projekt, vertikální a horizontální inklinometrie, pórové tlaky), 2012.