GEOTECHNICKÝ MONITORING

D 47091.2 – monitoring sedání násypů a pórových tlaků
D4704 – probíhající monitoring sedání a pórových tlaků
D4705 - probíhající monitoring sedání a pórových tlaků
D4706 - probíhající monitoring sedání a pórových tlaků
D1 stavba 0.135 – monitoring pórových tlaků
D1 stavba 0.134 – monitoring pórových tlaků
R55, stavba 5503 - probíhající monitoring sedání, pórových tlaků a inklinometrie
R1 Selenec-Beladice (SK) - probíhající monitoring sedání, pórových tlaků a inklinometrie
Choceň, rekonstrukce drážního násypu - probíhající monitoring sedání , pórových tlaků a inklinometrie
R55, stavba 5506 - probíhající inklinometrie