Geotechnický monitoring


Od 20.12.2016 je zkušební laboratoř oprávněna k provádění akreditovaných zkoušek pro geotechnický monitoring

Nabízené služby

  • vypracování projektu monitoringu
  • instalace měřících zařízení - snímačů pórových tlaků ve vrtech, profil hydrostatické nivelace, inklinometrických vrtů
  • měření včetně vyhodnocení dat

Image