Image

Geotechnický monitoring


Nabízíme dílčí i kompletní služby geotechnického monitoringu. Tato činnost zahrnuje plánování (projekce pro všechny stupně dokumentace), instalaci monitorovacích zařízení a navazující cyklická měření sledovaných veličin na lokalitě. Z naměřených dat jsou pravidelně vypracovávány zprávy, jež slouží jako podklad pro stanovení dalšího postupu výstavby. Zjištěné skutečnosti jsou konfrontovány s výsledky matematického modelování sledovaného problému, kterým se zabývá oddělení geotechnických výpočtů.

Provádíme následující typy měření:

1) Měření pórových tlaků

2) Měření sedání (hydrostatická nivelace, horizontální inklinometrie)

3) Vertikální inklinometrie                  

4) Sledování hladin a kvality podzemní vody

5) Měření kotevních sil prostřednictvím dynamometrů

6) Tenzometrická měření prostřednictvím deformetrů

7) Měření zemních tlaků tlakovými poduškami

Veškerá naše činnost je prováděna v souladu se systémem managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

 

20.12. 2016 získala zkušební laboratoř akreditaci pro následující zkušební postupy geotechnického monitoringu :

  • měření deformací podloží metodou vertikální inklinometrie
  • měření deformací podloží metodou horizontální inklinometrie
  • měření pórových tlaků v podloží