O společnosti

GEOSTAR spol. s r.o. patří k předním firmám v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin.

Naše společnost byla založena v prosinci 1990 jako firma zabývající se inženýrsko - geologickým průzkumem pro všechny typy staveb, geotechnickými výpočty a poradenstvím v geotechnických oborech.

Společnost je držitelem certifikátu dle ČSN ISO 9001:2009 a certifikátu systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
Zde můžete najít výpis z obchodního rejstříku společnosti Obchodní rejstřík