Organizační struktura                                                                          

Vedení společnosti

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.        jednatel společnosti, vedoucí úseku inženýrské geologie a hydrogeologie                                j.hauser@geostar.cz          kl. 102 

Ing. Karel Komínek                jednatel společnosti, vedoucí úseku ekonomicko-správního                                                        kominek@geostar.cz         kl. 122

Ing. Karel Zdražil, CSc.            vedoucí úseku geotechnických výpočtů, projektování a monitoringu, hlavní geotechnik   kazdra@geostar.cz             kl. 103

Jiří Vobora                                vedoucí provozního úseku                                                                                                                       vobora@geostar.cz             kl. 107

Ing. Karel Komínek                          manažer jakosti                                                                                                                                         karkom@geostar.cz           kl. 121   

Úsek inženýrské geologie a hydrogeologie

Ing. Jaroslav Hauser, CSc.        vedoucí úseku inženýrské geologie a hydrogeologie                                                                       j.hauser@geostar.cz          kl. 102

Úsek geotechnických výpočtů a projektování

Ing. Karel Zdražil, CSc.            vedoucí úseku geotechnických výpočtů, projektování a monitoringu, hlavní geotechnik   kazdra@geostar.cz             kl. 103

Oddělení geotechnického monitoringu

Mgr. Ing. Jiří Nekl                     vedoucí oddělení geotechnického monitoringu                                                                                 nekl@geostar.cz                 kl. 119

Zkušební laboratoř mechaniky zemin - Brno

Mgr. Dušan Lažek                     vedoucí laboratoře                                                                                                                                        lazek@geostar.cz              kl. 105

Josef Čejka                                 zástupce vedoucího laboratoře                                                                                                                 josef@geostar.cz               kl. 105

Zkušební laboratoř mechaniky zemin - Hranice na Moravě

Martin Čejka                              vedoucí pracoviště, hlavní technik                                                                                                          martin@geostar.cz

Provozní úsek

Jiří Vobora                              vedoucí provozního úseku                                                                                                                         vobora@geostar.cz           kl. 107

Organizační složka Slovensko - Levice

Mgr. Vladimír Zbranek           vedoucí pracoviště                                                                                                                                        zbranek@geostar.cz

© 2019 GEOSTAR, spol. s r.o.

 .