Vedení společnosti                                                                          

Ing.Martin Hrdlička
jednatel, společník
martin. hrdlicka@hrdlicka.eu
+420 602 451 471
Ing.Jaroslav Hauser, CSc.
jednatel, výkonný ředitel
jaroslav.hauser@geostar.cz +420 603 230 014
Mgr.Marián Bošanský
zástupce výkonného ředitele,
vedoucí oddělení geotechnického monitoringu
marian.bosansky@geostar.cz +420 605 707 809
Ing. Karel Zdražil, CSc. vedoucí úseku geotechnických výpočtů a projektování,
hlavní geotechnik
karel.zdrazil@geostar.cz +420 603 230 016
Ing.Eliška Polášková
vedoucí oddělení inženýrské geologie
eliska.polaskova@geostar.cz +420 731 616 286
Ing.Jiří Nekl vedoucí oddělení vrtných prací jiri.nekl@geostar.cz +420 737 486 815
Mgr. Dušan Lažek vedoucí laboratoře mechaniky zemin a polních zkoušek dusan.lazek@geostar.cz +420 732 206 651
Josef Čejka zástupce vedoucího laboratoře mechaniky zemin josef.cejka@geostar.cz +420 736 647 209
Tomáš Bláha vedoucí laboratoře mechaniky zemin – Hranice na Moravě tomas.blaha@geostar.cz +420 739 269 588
Mgr. Vladimír Zbranek vedoucí organizační složky Slovensko – Levice vladimir.zbranek@geostar.cz +421 911 999 360