Vedení společnosti                                                                          

Ing. Jaroslav Hauser, CSc. jednatel společnosti, vedoucí úseku inženýrské geologie a hydrogeologie j.hauser@geostar.cz +420 603 230 014
Ing. Karel Komínek jednatel společnosti, vedoucí úseku ekonomicko-správního kominek@geostar.cz   +420 603 230 015
Ing. Karel Zdražil, CSc. vedoucí úseku geotechnických výpočtů a projektování, hlavní geotechnik kazdra@geostar.cz +420 603 230 016
Jiří Vobora vedoucí provozního úseku vobora@geostar.cz +420 603 831 825
Mgr. Dušan Lažek vedoucí laboratoře mechaniky zemin a polních zkoušek lazek@geostar.cz +420 732 206 651
Josef Čejka zástupce vedoucího laboratoře mechaniky zemin josef@geostar.cz +420 736 647 209
Martin Čejka vedoucí laboratoře mechaniky zemin – Hranice na Moravě martin@geostar.cz +420 603 165 731
Mgr. Vladimír Zbranek vedoucí organizační složky Slovensko – Levice zbranek@geostar.cz +421 911 999 360