Ukončené projekty

Program ALFA

1. Projekt TA02030829 Kontrola a zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři. Další účastník projektu byl FAST VUT Brno, Ústav Geotechniky. Trvání projektu 2012 - 2015.

2. Projekt TA02020386 Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnávání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek. Další účastník byl FAST VUT Brno, Ústav vodních staveb. Trvání projektu 2012 - 2015.

3. Projekt TA01020326 Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací PARVOLEC, kde je jako hlavní příjemce Mendelova lesnická univerzita MENDELU. Dalšími účastníky byli CDV v.v.i. a Ekostavby Brno a.s. Trvání projektu 2011 - 2014.

4. Projekt TA01020333 Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb RECYMAT, kde hlavním příjemcem byla firma DUFONEV RC. Trvání projektu 2011 - 2014.

5. Projekt TA 04031092 Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb, GEOtest a.s. Trvání projektu 2014 - 2017