Polní zkušebnictví


Měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb, stabilizací, recyklačních materiálů několika způsoby:

  • Přímé metody

  • Nepřímé metody

Měření deformačního modulu a únosnosti

Měření deformačního modulu a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso staveb

  • silničních
  • železničních
  • pozemních
  • vodohospodářských

Používáme průměry zatěžovací desky 300, 500, 798, a 1000 mm

Stanovení deformačního modulu

Stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb pomocí lehkého dynamického aparátu

Měření objemové hmotnosti

Měření objemové hmotnosti v terénu dle ČSN 72 1010. Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

Stanovení únosnosti pilot a mikropilot

Stanovení únosnosti pilot a mikropilot zatěžovací zkouškou do 3000kN (protiváha most a panely)

Image