POLNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Obchvat Lipníka nad Bečvou - kontrola zemních prací na akci
hala ABB Brno Křenová - zatěžovací zkoušky mikropilot
Biocel Paskov zatěžovací zkoušky základové spáry
Dálnice D 3509 dodavatelská silniční laboratoř
Výstavba R 52 Rajhrad - Mikulov - kontrolní investorská laboratoř zemin
PTTC Hranice na Moravě - kontrolní dodavatelská laboratoř zemin
Litvínov- jednotka Ethylbenzen II - zatěžovací zkoušky zlepšeného podloží a injektovaných šp pilířů
Obchvat Otrokovic - monitoring pórových tlaků v místě vysokých násypů
D1, 0133 Vyškov - Mořice kontrolní dodavatelská laboratoř zemin
Carrefour - výstavba supermarketu
Sudkov - výstavba protipovodňových hrází
Obchvat Sudoměřic - kontrolní dodavatelská laboratoř
Blansko - výstavba průmyslového zóny Vojánky - dodavatelská laboratoř
Galérie Vaňkovka - výstavba multifunkčního centra
I/35 Litomyšl - kontrolní dodavatelská laboratoř