Brno – Bohunice, Campus Rezidential Area C (CRA C)

Název zakázky:          Brno – Bohunice, Campus Rezidential Area C (CRA C)

Místo zakázky:           Brno – Bohunice - Kampus

Rok realizace:             r. 2016

Objednatel:                 AiD team a.s.

Rozsah činnosti:       Podrobný inženýrsko - geologický průzkum pro posouzení založení objektu Campus Rezidential Area C

Popis zakázky:          Provedení IG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, zhodnocení IG poměrů, posouzení založení 4-podlažního                                                     objektu