Brno – Hlinky 52,54

Název zakázky:          Brno – Hlinky 52,54

Místo zakázky:           Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                 TENZA Real s.r.o.

Rozsah činnosti:        Inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu novostavby bytového a polyfunkčního domu

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, zhodnocení IG a HG poměrů.