Nábřeží řeky Svratky – protipovodňová opatření města Brna

Název zakázky:          Nábřeží řeky Svratky – protipovodňová opatření města Brna

Místo zakázky:           Brno – k.ú. Pisárky, Štýřice a Staré Brno

Rok realizace:             r. 2019

Objednatel:                 A PLUS a.s.

Rozsah činnosti:       Inženýrsko – geologický průzkum pro realizaci protipovodňových opatření včetně posouzení kontaminace zemin z bývalého                                                          průmyslového areálu.

Popis zakázky:          Provedení IG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, zhodnocení IG poměrů a posouzení kontaminace.