Přeložka sil. II/494 u Bohuslavic nad Vláří

Název zakázky:          Přeložka sil. II/494 u Bohuslavic nad Vláří

Místo zakázky:           Brno, Zlínský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2019

Objednatel:                 PK OSSENDORF s.r.o.

Rozsah činnosti:       Podrobný inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum na území s evidovanou svahovou nestabilitou.

Popis zakázky:          Provedení IG vrtů, vsakovací zkoušky, inklinometrických vrtů, hydrogeologických pozorovacích vrtů, laboratorních zkoušek zemin a                                             vody,  posouzení stability svahu a zárubní zdi nad komunikací.