Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce a přeložka silnice II/156 a II/157-6. etapa

Název zakázky:          Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce a přeložka silnice II/156 a II/157-6. etapa

Místo zakázky:           Srubec, Jihočeský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2019

Objednatel:                  Krajský úřad Jihočeského kraje

Rozsah činnosti:        Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum.

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů, čerpací zkoušky, presiometrické zkoušky, provedení hydrogeologických pozorovacích vrtů, laboratorních zkoušek                                             zemin a vody,  stabilitní posouzení zajištění svahů, geofyzikální průzkum