Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

Název zakázky:          Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

Místo zakázky:           k.ú. Velká Bíteš

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                  PROfi Jihlava spol. s r.o.

Rozsah činnosti:        Podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro SZ obchvat Velké Bíteše

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, zhodnocení IG a HG poměrů, návrh úpravy zeminy vytěžené ze                                         zářezu, pasportizace HG objektů, posouzení chemismu podzemních vod a vlivu stavby, návrh hydrogeologického monitoringu