Silnice II/494: Vrbětice – Slavičín

Název zakázky:          Silnice II/494: Vrbětice – Slavičín

Místo zakázky:           k.ú. Vrbětice, Slavičín

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rozsah činnosti:        Inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci komunikace

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů a sond těžké dynamické penetrace, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, zhodnocení IG poměrů,                                                 posouzení stability svahů, výpočet sedání násypu