Skladové haly Kaufland - Olomouc

Název zakázky:          Skladové haly Kaufland - Olomouc

Místo zakázky:           Olomouc Holice, Olmoucký kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2019

Objednatel:                  ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Rozsah činnosti:        Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro založení hal.

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů, vsakovací zkoušky, těžkých dynamických penetrací, laboratorních zkoušek zemin a vody.

© 2020 GEOSTAR, spol. s r.o.

 .