Trotina, Zdobín – pozemkové úpravy pro polní cesty 

Název zakázky:          Trotina, Zdobín – pozemkové úpravy pro polní cesty

Místo zakázky:           Trotina, Zdobín, Královohradecký kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                  Krajský pozemkový úřad Královéhradeckého kraje

Rozsah činnosti:        Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro polní cesty a průleh.

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů, laboratorních zkoušek, zhodnocení IG a HG poměrů v trase.