Geotechnické výpočty a projektování

2022

 • I/44 Bludov – obchvat, RDS, geotechnické výpočty
 • Studie přesypaného tunelu v lomu v Libodřicích
 • D55, st. 5508 Staré Město - Moravský Písek, varovné stavy
 • I/55 Břeclav – obchvat, DÚSP mosty
 • D1, st. 4704 - 3D analýza sedání mostních opěr
 • D52, st. 5202 – Přechod přes vodní nádrž Nové Mlýny – analýza sedání hráze
 • Založení větrné elektrárny - Žipotín

2021

 • D55, st. 5508 Staré Město - Moravský Písek, geotechnické výpočty
 • D47, st. 4706 Hladké Životice – Bílovec, přeložka silnice II/464 km 130,048 – Zhodnocení monitoringu sesuvu Bílov
 • D1 – 399 – analýza sedání krajní opěry přes Husí potok

2020

 • D35 Křelov – Slavonín, II. etapa, DSP – založení mostů a zdi

 • Sil. I/44 Bludov – obchvat, založení mostů PDPS

 • Sil. I/16 Nová Paka, PDPS – založení mostů

 • D1, st. 01311, akt. DUR – rozšíření dálnice – stabilitní výpočty

2019

 • D55, st.5507 Babice – Staré Město, mosty PDPS
 • Rybí – sanace sesuvu

2018

2017

2016

2015

2014-1990

 • Moravskoslezská knihovna Ostrava – návrh založení, návrh zabezpečení dočasných stavebních jam
 • Dálnice D8, stavba 0807/II – návrh založení největších mostních objektů E209 a H116 pro projekční stupeň RDS
 • Dálnice D47, stavba 4704 – založení mostních objektů, návrh opatření v přechodových oblastech mostů, výpočet sedání a stability vysokých násypů, provádění geotechnického monitoringu pro projekční stupeň RDS (fotky)
 • Dálnice D1 Rohlenka, sesuv – stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
 • Posouzení skruží mostních objektů na různých stavbách (dálnice D8, dálnice D47 – stavby 4704, 4708, 4709, dálnice D1 – stavba 0133)
 • Výpočet sedání pod plynovým, případně vodovodním potrubím přesypaným násypy na různých stavbách (dálnice D8, dálnice D47 – stavby 4704, 4708, 4709, dálnice D1 – stavba 0133)
 • Bučovice, hala JKZ - návrh podloží pod podlahami nově projektovaných hal
 • Dálnice D47, stavba 4708.2, MÚK Rudná, MÚK Místecká, MÚK Severní spoj – založení mostních objektů, návrh gabionových opěrných konstrukcí, výpočet sedání a stability vysokých násypů
 • Dálnice D47 (st. 4704, st. 4708.2, st. 47091/1, st. 47091/2) – zabezpečení funkce „ geotechnik stavby “ pro zhotovitele
 • Dálnice D47, st. 47091/2 – geotechnické posouzení vysokého násypu přes Vrbická jezera
 • D47, st. 47091/1, objekty SO 251.1 a SO 251.2 – návrh vyztužených zemních konstrukcí se svislým čelem
 • D47, st. 4708.2, SO 203 – návrh hřebíkované stěny
 • Letoplast Letovice – návrh podloží pod podlahami nově projektovaných hal
 • ČOV Náměšť nad Oslavou – návrh zajištění stability odkryté skalní stěny pomocí hřebíkování
 • Silnice R23, ulice Bítešská, sesuv - stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
 • Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice, D210 – návrh násypů u mostního objektu vylehčených polystyrenem (první realizace násypů vylehčených polystyrenem v ČR)
 • Silnice II/385 Hradčany, sesuv – stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
 • DCC závod Slaný, rozšíření výroby technologických jeřábů – návrh založení nově projektovaných hal
 • Rychlostní komunikace R3509 Olomouc obchvat - stabilita zemních těles a návrh založení mostů pro etapu RDS
 • Anglie, Maidstone - založení atypické lávky
 • Staré Město pod Sněžníkem - stabilitní posudek nadvýšení odkaliště
 • Hypermarket Dlouhá míle Praha Ruzyně – návrh až 14 m vysokých vyztužených zemních těles příjezdových ramp se svislým čelem