Geotechnické výpočty a projektování

2019


2018

2017

2016

2015

2014-1990

Hypermarket Dlouhá míle Praha Ruzyně – návrh až 14 m vysokých vyztužených zemních těles příjezdových ramp se svislým čelem
Moravskoslezská knihovna Ostrava – návrh založení, návrh zabezpečení dočasných stavebních jam
Dálnice D8, stavba 0807/II – návrh založení největších mostních objektů E209 a H116 pro projekční stupeň RDS
Dálnice D47, stavba 4704 – založení mostních objektů, návrh opatření v přechodových oblastech mostů, výpočet sedání a stability vysokých násypů, provádění geotechnického monitoringu pro projekční stupeň RDS (fotky)
Dálnice D1 Rohlenka, sesuv – stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
Posouzení skruží mostních objektů na různých stavbách (dálnice D8, dálnice D47 – stavby 4704, 4708, 4709, dálnice D1 – stavba 0133)
Výpočet sedání pod plynovým, případně vodovodním potrubím přesypaným násypy na různých stavbách (dálnice D8, dálnice D47 – stavby 4704, 4708, 4709, dálnice D1 – stavba 0133)
Bučovice, hala JKZ - návrh podloží pod podlahami nově projektovaných hal
Dálnice D47, stavba 4708.2, MÚK Rudná, MÚK Místecká, MÚK Severní spoj – založení mostních objektů, návrh gabionových opěrných konstrukcí, výpočet sedání a stability vysokých násypů
Dálnice D47 (st. 4704, st. 4708.2, st. 47091/1, st. 47091/2) – zabezpečení funkce „ geotechnik stavby “ pro zhotovitele
Dálnice D47, st. 47091/2 – geotechnické posouzení vysokého násypu přes Vrbická jezera
D47, st. 47091/1, objekty SO 251.1 a SO 251.2 – návrh vyztužených zemních konstrukcí se svislým čelem
D47, st. 4708.2, SO 203 – návrh hřebíkované stěny
Letoplast Letovice – návrh podloží pod podlahami nově projektovaných hal
ČOV Náměšť nad Oslavou – návrh zajištění stability odkryté skalní stěny pomocí hřebíkování
Silnice R23, ulice Bítešská, sesuv - stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice, D210 – návrh násypů u mostního objektu vylehčených polystyrenem (první realizace násypů vylehčených polystyrenem v ČR)
Silnice II/385 Hradčany, sesuv – stabilitní výpočty, návrh sanačních opatření
DCC závod Slaný, rozšíření výroby technologických jeřábů – návrh založení nově projektovaných hal
Rychlostní komunikace R3509 Olomouc obchvat - stabilita zemních těles a návrh založení mostů pro etapu RDS
Anglie, Maidstone - založení atypické lávky
Staré Město pod Sněžníkem - stabilitní posudek nadvýšení odkaliště