D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1

Název zakázky:          D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1

Místo zakázky:           Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                 Dopravoprojekt Brno a.s.

Rozsah činnosti:       Vytvoření matematického modelu přísypu s geodrény v podloží (v místě projektovaného rozšíření stávající dálnice D1) pro vybrané                                                 staničení km 200,600 trasy.

Popis zakázky:          Objednatel požadoval ve vybraném staničení s vysokým přísypem a podložím tvořeným vysoce plastickými jíly srovnání varianty bez                                           geodrénů a s geodrény délky 11 m v trojúhelníkové síti, v modelové osové vzdálenosti 1,5 m. Účelem bylo výpočtově posoudit vliv                                                     případné realizace svislých geodrénů na časový průběh konsolidace podloží a na stabilitu v místě přísypu.