D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Název zakázky:          D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Místo zakázky:           Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2016

Objednatel:                 Dopravoprojekt Brno a.s.

Rozsah činnosti:       Technická pomoc při zpracování návrhu protihlukových stěn, výkresy výztuže, RDS

Popis zakázky:          Předmětem prací byl návrh a statický výpočet založení protihlukových stěn (PHS) vč. výkresu výztuže pilotového založení –                                                            Objekt 701, 702, 703, 705, 707, 708, 709. Jednalo se o kombinaci plošných a hlubinných založení.