Ulice Družstevní - Návrh zárubní zdi

Název zakázky:          ULICE DRUŽSTEVNÍ – PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU

Místo zakázky:           Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2015, r. 2016, r. 2017

Objednatel:                 Brněnské komunikace a.s.

Rozsah činnosti:       Návrh zárubní zdi a realizace projektové dokumentace - statický výpočet, projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS, DSPS, vč.                                         výkazu výměr, geotechnický dozor.

Popis zakázky:          Pro vzniklý svah‑odřez byla navržena zárubní zeď. Z důvodu stísněných poměrů bylo přistoupeno k návrhu maloprofilové pilotové                                                stěny. Zárubní zeď je tvořena řadou maloprofilových pilot spojených převázkou a prostor mezi nimi vybetonován.