I/55 BŘECLAV – MOSTY, DSP

Název zakázky:          I/55 BŘECLAV – MOSTY, DSP

Místo zakázky:           Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2016

Objednatel:                 Dopravoprojekt Brno a.s.

Rozsah činnosti:       Návrh a posouzení založení mostního objektu

Popis zakázky:          Statický návrh založení mostního objektu C204, C215, C216 včetně založení křídel. Byl proveden návrh hlubinného pilotového založení.                                        Součástí prací bylo doporučení opatření pro konsolidaci podloží, v tomto případě konsolidační násypy a návrh geotechnického                                                        monitoringu.