I/58 PŘÍBOR - SKOTNICE

Název zakázky:          I/58 PŘÍBOR - SKOTNICE

Místo zakázky:           Příbor, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                 Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Rozsah činnosti:       Vytvoření matematických modelů v programu PLAXIS 2D v km 0,539 (SO241 - kotvená pilotová stěna) a v km 0,615                                                                                 (SO601 - vícenásobně kotvené záporové pažení), geotechnický monitoring, geotechnický dozor.

Popis zakázky:          Za účelem stanovení varovných stavů byly ve vybraných staničeních vytvořeny matematické modely se zohledněním postupu                                                         výstavby pro predikci deformací posuzovaných geotechnických konstrukcí v místě osazení profilů geotechnického monitoringu                                                     (vodorovné inklinometry).