II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Název zakázky:          II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55. Výkopy pro pokládku kabelů NN v ochranné hrázi řeky Veličky u mostu ev. č. 426-012 v obci                                                 Strážnice (okres Hodonín)

Místo zakázky:           Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2016

Objednatel:                 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Rozsah činnosti:       Geotechnický dozor

Popis zakázky:          Geotechnický dozor, během kterého byly upřesněny zejména požadavky na kontrolu projektem dané míry zhutnění zásypového                                                     materiálu.