Most ev. č. 35-196 přes potok Sovík v obci Dolní Bečva

Název zakázky:          Most ev. č. 35-196 přes potok Sovík v obci Dolní Bečva

Místo zakázky:           Dolní Bečva, Zlínský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2015

Objednatel:                  Dopravoprojekt Brno a.s.

Rozsah činnosti:        Zajištění stavební jámy štětovými stěnami

Popis zakázky:           Posouzení zajištění stavební jámy štětovnicovými stěnami, která vznikne po odstranění stávajícího mostu a bude sloužit po dobu                                                   výstavby nového. Vlivem přitížení od plánovaného zřízení mostního provizoria za rubem pažící konstrukce, bylo nezbytné                                                               štětovnicové stěny kotvit. K tomuto účelu byly navrženy kotevní štětovnice, sepnuty se štětovnicovou stěnou pomocí ocelových táhel.