Podkrušnohorská výsypka - presiometrické zkoušky

Název zakázky:          Podkrušnohorská výsypka - presiometrické zkoušky

Místo zakázky:           Sokolov, Karlovarský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  BauGeo s.r.o., GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Rozsah činnosti:        Realizace a vyhodnocení měření presiometrických zkoušek

Popis zakázky:           Bylo realizováno a následně vyhodnoceno 79 presiometrických měření v 35 jádrových vrtech v rámci IG průzkumu. Pro měření byl                                                 použit presiometrický přístroj Ménard od francouzské společnosti APAGEO s presiometrickou sondou průměru 74 mm s vnější                                                       membránou Steel Canvas Cover