RD MALOMĚŘICE – geotechnické posouzení základů

Název zakázky:          RD MALOMĚŘICE – GEOTECHNICKÉ POSOUZENÍ ZÁKLADŮ

Místo zakázky:           Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                 Makovský & partneři, s.r.o.

Rozsah činnosti:       Kontrolní statický přepočet základů

Popis zakázky:          Po zastižení proměnlivých IG poměrů v základové spáře (při přebírce základové spáry byly zjištěny odlišnosti od předpokladů                                                           průzkumu) byl objednatelem zadáno posouzení navržených základů pro ověření jejich dostatečné dimenze z hlediska 1. a 2. MS