REHAU Moravská Třebová - štěrkové pilíře

Název zakázky:          REHAU Moravská Třebová

Místo zakázky:           Moravská Třebová, Pardubický kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2015, r. 2016

Objednatel:                 ARCHaPLAN s. r. o.

Rozsah činnosti:       Sanace základové půdy štěrkovými pilíři - statický výpočet, projektová dokumentace ve stupni DPS/TDP, výkaz výměr.

Popis zakázky:          Návrh sanace podloží zpevněných ploch proběhla ve dvou etapách, a to v roce 2015 a 2016. Zlepšení parametrů základové půdy bylo                                              řešeno ve dvou stupních. Ve vymezeném prostoru byl proveden návrh zlepšení podloží s využitím štěrkových pilířů a následně                                                        navržena sanační vrstva. Součástí projektu byl i návrh drenážního systému pro odvodnění plochy sanace.