Návrh sanace tělesa hráze Pilského rybníka u Boskovic

Název zakázky:          Návrh sanace tělesa hráze Pilského rybníka u Boskovic

Místo zakázky:           Pilské údolí Boskovice, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2015

Objednatel:                 MP LESY, spol. s r. o.

Rozsah činnosti:       Návrh vyztuženého zemního tělesa - statický výpočet, projektová dokumentace ve stupni RDS

Popis zakázky:          Cílem projektu byl návrh sanace části sypané homogenní hráze, kde vzdušnou stranu hráze bude tvořit vyztužená zemní konstrukce s                                         lícovým prvkem. Spodní část hráze tvořící koryto toku Bělá opevněno záhozovou patkou a rovnaným kamenem.