SUEZ Ostrava - návrh a posouzení opěrných zdí

Název zakázky:          SUEZ Ostrava - návrh a posouzení opěrných zdí

Místo zakázky:           Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  PSG Construction, a.s.

Rozsah činnosti:       Statický výpočet a návrh opěrných zdí OP1 a OP2 (SO 113 - Opěrné zdi)  

Popis zakázky:          Byl proveden statický výpočet návrhu dvou opěrných zdí OP1 a OP2. Jednalo se úhlové opěrné zdi v rámci výstavby "Areálu centra                                                  nakládání s odpady Ostrava - rozvoj deponovacích kapacit SUEZ". Opěrná zeď OP1 spolu s opěrnou zdí OP2 umožnila zřízení zvýšené                                            manipulační plochy se dvěma nájezdovými rampami. Železobetonová úhlová zeď OP1 je dlouhá 42,52 m a je rozdělena na 5 dilatačních                                        celků, výška je proměnná 1,35 - 4,65 m. Úhlová zeď OP2 je dlouhá 100,95 m s proměnnou výškou 1,14 - 4,60 m, zeď je rozdělena na 11                                                  dilatačních celků. Ve statickém výpočtu bylo nutné uvažovat zatížení od dopravy (LM1) dle ČSN EN 1991-2 ed.2, do tohoto modelu                                                    zatížení spadá vozidlo o maximální hmotnosti 48 tun. Pro mimořádnou návrhovou situaci bylo nutné do modelu zadat ještě síly od                                                možného nárazu vozidla situovaného do horní hrany římsy úhlové zdi.