Geotechnický monitoring

 • I/58 Příbor – Skotnice. Kompletní geotechnický monitoring stavby (projekt, vertikální a horizontální inklinometrie, pórové tlaky, dynamometry, sledování kvality vod), 2017-2018.
 • Hodoňovice – VVTL plynovod. Stabilitní monitorovací systém – vertikální inklinometrie, měření HPV, 2015-2018.
 • R2 Žiar nad Hronom - obchvat, SK. Kompletní geotechnický monitoring stavby (projekt, vertikální inklinometrie, horizontální inklinometrie, pórové tlaky, dynamometry, tlakové podušky, měření HPV), 2013-2018.
 • R1, 1. až 4. úsek, SK. Kompletní geotechnický monitoring stavby (vertikální inklinometrie, horizontální inklinometrie, pórové tlaky, dynamometry, měření HPV), 2012-2018.
 • Obec Náklo. Monitoring účinků povrchové těžby vertikální inklinometrií, 2012-2018.
 • I/43 Lažany – Milonice. Monitoring stability svahu násypového tělesa, 2017.
 • Skládka Chabařovice – severní svah. Monitoring stability vertikální inklinometrií, 2017.
 • Brno, ul. Rakovecká. Monitoring aktivního sesuvu – určení vývoje pohybů a rozsahu sesuvu, 2016.
 • D1 Prešov západ – Prešov jih. Vertikální inklinomtrie, hydromonitoring (instalace, měření), 2015-2016.
 • III/4301 Ždánice – Bukovany. Monitoring stability svahu násypového tělesa vertikální inklinometrií, 2013-2016
 • Tunel Ejpovice. Měření kotevních sil v pažící konstrukci, 2015.
 • Lechovice - obchvat. Projekt monitoringu, 2015.
 • R48 Rychaltice - FM. Monitoring kotevních sil dynamometry, 2011-2015.
 • R55 Skalka – Hulín. Monitoring stability svahů a sedání násypů (vertikální inklinometrie, horizontální inklinometrie, pórové tlaky, 2009-2015.
 • Orlová. Monitoring sedání násypu (horizontální inklinometrie, monitoring pórových tlaků), 2012-2013.
 • MÚK Dobrovského. Geotechnický monitoring (projekt, vertikální a horizontální inklinometrie, pórové tlaky), 2012.