Geotechnický monitoring

  • D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek

  • I/44 Bludov – obchvat

  • Tunel TT Osová – Campus

  • R1 Banská Bystrica

  • Hodoňovice – VVTL plynovod

  • D55, 5501 Olomouc – Kokory, hydromonitoring

  • Olomouc, Jeremenkova  stavba tramvajového depa

  • Projekty GTM: I/58 Příbor – Skotnice, D5508 a D5509, TT Osová - Campus