Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická

Název zakázky:          Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábrdovická

Místo zakázky:           k.ú. Brno - Zábrdovice

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  PK OSSENDORF s.r.o.

Rozsah činnosti:        Podrobný hydrogeologický průzkum pro rekonstrukci komunikace a pro přeložku kanalizace a vodovodu

Popis zakázky:           Provedení HG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, hydrodynamické zkoušky, zhodnocení HG poměrů, chemismu                                         podzemních vod, výpočet přítoku do stavební jámy, dosah depresního kužele, návrh odvodnění výkopů a návrh zajištění výkopů.