I/43 Letovice – Rozhraní, SO 205 podchod pro pěší v km 3,209

Název zakázky:          I/43 Letovice – Rozhraní, SO 205 podchod pro pěší v km 3,209

Místo zakázky:           Skrchov

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                  ŘSD

Rozsah činnosti:        Doplňkový hydrogeologický průzkum pro výstavbu podchodu pro pěší, včetně návrhu hydrogeologického monitoringu

Popis zakázky:           Provedení HG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, provedení čerpacích zkoušek, výpočet přítoku do stavební                                                 jámy, zhodnocení HG poměrů, chemismu podzemních a povrchových vod, vlivu stavby a vypracování návrhu hydrogeologického                                                     monitoringu