II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba, vodní zdroj Stražiště

Název zakázky:          II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba, vodní zdroj Stražiště

Místo zakázky:           k.ú. Týmova Ves, Lukavec

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                  Kraj Vysočina

Rozsah činnosti:        Podrobný hydrogeologický průzkum pro posouzení vlivu rekonstrukce a novostavby silnice na vodní zdroj Stražiště, včetně návrhu                                                hydrogeologického monitoringu

Popis zakázky:           Provedení HG vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, zhodnocení HG poměrů, chemismu podzemních vod, vlivu                                               stavby na vodní zdroj a vypracování návrhu hydrogeologického monitoringu.