Geologický průzkum

Provádíme tyto stupně inženýrsko-geologického průzkumu (tzv. geotechnický průzkum):

  • orientační - podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • podrobný - podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • doplňkový - pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úseků
  • zpracování IG a HG studie pro územně plánovací dokumentaci
  • geotechnické sledování výstavby - geologická dokumentace provádění stavby


Reference