Geotechnické výpočty a projektování

K našim geotechnickým výpočtům a projektování využíváme širokou škálu výpočetních programů, které nám umožňují řešit i ty nejsložitější geotechnické úlohy. Veškeré výpočty, statická posouzení konstrukcí i projekční činnost provádíme v souladu s platnými normami a předpisy. Níže je uveden výčet našeho softwarového vybavení:

  • GEO 5 a FIN EC, FINE spol. s.r.o. (Geotechnické výpočty – standardní konstrukce řešené běžnými analytickými metodami)
  • PLAXIS 2D, Plaxis bv (Geotechnické výpočty – pokročilejší modelování metodou konečných prvků, umožňuje modelování v závislosti na čase)
  • PLAXIS 3D, Plaxis bv (Geotechnické výpočty – nejsložitější geotechnické případy řešené metodou konečných prvků)
  • AutoCAD, Autodesk, Inc. (Projekční činnost – zpracovávání výkresové dokumentace)
  • Rhino 6, Robert McNeel & Associates (Projekční činnost – 3D vizualizace)

Provádíme:

Reference