Geotechnické výpočty a projektování

Ve spolupráci napříč všemi odděleními dokážeme nabídnout či zprostředkovat komplexní služby v oblasti inženýrské geologie a geotechniky. Z našeho portfolia nabízíme širokou škálu geotechnických výpočtů od posouzení stability svahu na pozemku rodinného domu až po pokročilé modelování metodou konečných prvků, ve 2D i 3D, pro složité inženýrské stavby. V úzké spolupráci s oddělením geotechnického monitoringu Vám dokážeme pomoci i s návrhem geotechnického monitoringu a vyhodnocením naměřených výsledků.

 • Návrh a posouzení geotechnických konstrukcí se zaměřením především na inženýrské stavby
 • Návrh plošného i hlubinného založení
 • Zemní konstrukce – návrh zajištění stavebních jam, stabilitní posouzení násypů/zářezů
 • Návrh zajištění sesuvného území

 • Pokročilé modelování metodou konečných prvků – zpětné analýzy, predikce sedání (2D, 3D)
 • Geotechnický, autorský dozor (geotechnik stavby, přebírky pilot a základových spar, potvrzení předpokladů projektové dokumentace)
 • Spolupráce na výzkumné činnosti (TA ČR, FAST VUT Brno)
 • Poradenská a konzultační činnost

Provádíme:

 • Návrh a posouzení geotechnických konstrukcí se zaměřením především na inženýrské stavby
 • Návrh plošného i hlubinného založení
 • Zemní konstrukce – návrh zajištění stavebních jam, stabilitní posouzení násypů/zářezů
 • Pokročilé modelování metodou konečných prvků – zpětné analýzy, predikce sedání (2D, 3D)
 • Návrh zajištění sesuvného území
 • Geotechnický, autorský dozor (geotechnik stavby, přebírky pilot a základových spar, potvrzení předpokladů projektové dokumentace)
 • Spolupráce na výzkumné činnosti (TA ČR, FAST VUT Brno)
 • Poradenská a konzultační činnost

  Reference

 •     

Výpočetní programy

Veškeré výpočty, statická posouzení a návrhy konstrukcí provádíme v souladu s platnými normami a předpisy. K našim geotechnickým výpočtům a posouzením využíváme širokou škálu výpočetních programů, které nám umožňují řešit i ty nejsložitější geotechnické úlohy.

GEO 5 a FIN EC, FINE

Geotechnické výpočty – standardní konstrukce řešené běžnými analytickými metodami

PLAXIS 2D, Plaxis bv

Geotechnické výpočty – pokročilejší modelování metodou konečných prvků, umožňuje modelování v závislosti na čase

MIDAS GTS NX, MIDAS Software

Geotechnické výpočty – nejsložitější geotechnické případy řešené metodou konečných prvků

AutoCAD, Autodesk, Inc.

Rhino 6, Robert McNeel & Associates