Geotechnické výpočty a projektování

K našim geotechnickým výpočtům a projektování využíváme širokou škálu výpočetních programů, které nám umožňují řešit i ty nejsložitější geotechnické úlohy. Veškeré výpočty, statická posouzení konstrukcí i projekční činnost provádíme v souladu s platnými normami a předpisy. Níže je uveden výčet našeho softwarového vybavení:

 • GEO 5 a FIN EC, FINE spol. s.r.o. (Geotechnické výpočty – standardní konstrukce řešené běžnými analytickými metodami)
 • PLAXIS 2D, Plaxis bv (Geotechnické výpočty – pokročilejší modelování metodou konečných prvků, umožňuje modelování v závislosti na čase)
 • MIDAS  GTS NX, MIDAS Software s.r.o. (Geotechnické výpočty – nejsložitější geotechnické případy řešené metodou konečných prvků)

 • AutoCAD, Autodesk, Inc.
 • Rhino 6, Robert McNeel & Associates

Provádíme:

 • Návrh a posouzení geotechnických konstrukcí se zaměřením především na inženýrské stavby
 • Zemní konstrukce – zajištění stavebních jam, stabilitní posouzení násypů/zářezů
 • Pokročilé modelování metodou konečných prvků – zpětné analýzy, predikce sedání (2D, 3D), zajištění sesuvného území
 • Geotechnický, autorský dozor (geotechnik stavby, přebírky pilot a základových spar)
 • Návrh geotechnického monitoringu (varovné stavy)
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Spolupráce na výzkumné činnosti (TA ČR, FAST VUT Brno)

Reference