Projektová dokumentace

Naše společnost se zabývá komplexní projektovou činností ve všech stupních projektové přípravy cílené pro českou a slovenskou republiku DÚR, DSP, PDPS, RDS, DSPS (alternativně DÚR, DSP, DRS, DSRS). Realizace projektové dokumentace se zaměřuje na geotechnické konstrukce, všech typů blíže specifikovaných v části Návrh a posouzení geotechnických konstrukcí

Pro realizované projektové dokumentace zajišťujeme zpracování rozpočtů a autorského dozoru. 

Cílem naší práce je kvalitně zhotovené dílo, optimalizace návrhu a funkčnost. Veškerá projektová dokumentace je vypracovávána v programu AutoCAD.

Stupně projektové přípravy:

  • DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
  • DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • PDPS – projektová dokumentace pro provádění stavby
  • RDS – realizační dokumentace stavby
  • DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby

  • DÚR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie
  • DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby
  • DSRS – Dokumentácia skutočnej realizácie stavby