Geotechnický monitoring

Nabízíme dílčí i kompletní služby geotechnického monitoringu. Tato činnost zahrnuje plánování (projekce pro všechny stupně dokumentace), instalaci monitorovacích zařízení a navazující cyklická měření sledovaných veličin na lokalitě. Z naměřených dat jsou pravidelně vypracovávány zprávy, jež slouží jako podklad pro stanovení dalšího postupu výstavby. Zjištěné skutečnosti jsou konfrontovány s výsledky matematického modelování sledovaného problému, kterým se zabývá oddělení geotechnických výpočtů.

Provádíme:

  • Měření pórových tlaků
  • Měření sedání (hydrostatická nivelace, horizontální inklinometrie)
  • Vertikální inklinometrie
  • Hydromonitoring
  • Měření kotevních sil pomocí dynamometrů
  • Tenzometrická měření pomocí deformometrů
  • Měření zemních tlaků tlakovými poduškami
  • Návrh geotechnického monitoringu
  • Presiometrické zkoušky


Reference