Geotechnický monitoring

Nabízíme dílčí i kompletní služby geotechnického monitoringu. Tato činnost zahrnuje plánování (projekce pro všechny stupně dokumentace), instalaci monitorovacích zařízení a navazující cyklická měření sledovaných veličin na lokalitě. Z naměřených dat jsou pravidelně vypracovávány zprávy, jež slouží jako podklad pro stanovení dalšího postupu výstavby. Zjištěné skutečnosti jsou konfrontovány s výsledky matematického modelování sledovaného problému, kterým se zabývá oddělení geotechnických výpočtů.

Provádíme

 • Měření sedání (hydrostatická nivelace, horizontální inklinometrie)
 • Měření pórových tlaků
 • Vertikální inklinometrie
 • Měření kotevních sil pomocí dynamometrů
 • Hydromonitoring
 • Tenzometrická měření pomocí deformometrů
 • Měření zemních tlaků tlakovými poduškami
 • Presiometrické zkoušky
 • Zkoušky PIT (Pile Integrity Test)
 • Projekty geotechnického monitoringu ve všech stupních PD
 • Dozoror a posouzení výsledků