Hydrogeologický průzkum

V rámci HG průzkumu provádíme:

  • hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody
  • průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, ekologické audity
  • návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod
  • hydrogeologické průzkumy a mapování
  • vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod
  • čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení (vsakovací zkoušky)

  Reference