Polní zkoušky

Provádíme měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb, stabilizací, recyklačních materiálů pomocí přímých a nepřímých metod měření.

Měření deformačního modulu a únosnosti

Měření statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso silničních, železničních, pozemních a vodohospodářských

Používáme průměry zatěžovací desky 300, 500, 798, a 1000 mm

Stanovení deformačního modulu

Stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb pomocí lehkého dynamického aparátu.

Stanovení objemové hmotnosti zemin

Měření objemové hmotnosti v terénu dle ČSN 72 1010.