Polní zkoušky

Provádíme měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb, stabilizací, recyklačních materiálů pomocí přímých a nepřímých metod měření.                                           
Reference
Měření deformačního modulu a únosnosti statickou zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso staveb
  • silničních
  • železničních
  • pozemních
  • vodohospodářských

Používáme průměry zatěžovací desky 300, 500, 798, a 1000 mm
Stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb pomocí lehkého dynamického aparátu


Měření objemové hmotnosti v terénu dle ČSN 72 1010. Stanovení objemové hmotnosti zemin. 

Stanovení únosnosti pilot a mikropilot zatěžovací zkouškou do 3000kN (protiváha most a panely)