PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI GEOSTAR, spol. s r.o.


Vedení

Ing. Jaroslav Hauser, CSc. jednatel společnosti, vedoucí úseku inženýrské geologie a hydrogeologie j.hauser@geostar.cz kl. 102
Ing. Karel Komínek jednatel společnosti, vedoucí úseku ekonomicko-správního kominek@geostar.cz kl. 122
Ing. Karel Zdražil, CSc. vedoucí úseku geotechnických výpočtů, projektování a monitoringu,hlavní geotechnik kazdra@geostar.cz kl. 103
Jiří Vobora vedoucí provozního úseku vobora@geostar.cz kl. 107

Sekretariát

Aranka Cikrlová sekretářka gst@geostar.cz kl. 101

Úsek ekonomicko-správní

Ing. Karel Komínek ml. manažer jakosti karkom@geostar.cz kl. 121

Úsek inženýrské geologie a hydrogeologie

Mgr. Věra Popelářová  zástupce vedoucího úseku inženýrské geologie a  hydrogeologie popelarova@geostar.cz kl. 104

Zkušební laboratoř mechaniky zemin - Brno

Mgr. Dušan Lažek vedoucí laboratoře lazek@geostar.cz kl. 105
Josef Čejka zástupce vedoucího laboratoře josef@geostar.cz kl. 105

Zkušební laboratoř mechaniky zemin - Hranice na Moravě

Martin Čejka vedoucí pracoviště ; vedoucí technik martin@geostar.cz kl. 105

Úsek geotechnických výpočtů, projektování a monitoringu

Ing.Alena Kotačková vedoucí oddělení geotechnických výpočtů a projektování kotackova@geostar.cz kl. 123
Ing.  Jiří Nekl vedoucí oddělení geotechnického monitoringu nekl@geostar.cz kl. 119
Mgr. David Relich, Ph.D zástupce hlavního geotechnika relich@geostar.cz kl. 123

Provozní úsek

Jiří Vobora vedoucí provozního úseku vobora@geostar.cz kl. 107


 

Organizační složka Slovensko

Mgr. Vladimír Zbranek vedoucí pracoviště v Levicích - SR zbranek@geostar.cz

Image