O nás

Nabízíme komplexní služby v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin.

Jsme inženýrsko geologická firma

Již vice než 30 let pracujeme v geologii a geotechnice na malých i velkých stavbách a nabízíme komplexní služby v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin.

Naše historie je bohatá,
více než 30 let na trhu

Osobní a lidský přístup

Osobní a lidský přístup

Osobní a lidský přístup

Osobní a lidský přístup

Osobní a lidský přístup

Naše reference

Geotechnický monitoring

Obchvat Otrokovic: Instalace snímačů pórových tlaků.
Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba: Technická zpráva (projekt) pro stavební objekt SO 199.2, monitorování vysokého násypu. Realizační dokumentace stavby (RDS).Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba, objekt SO199.2 v km 160,325: Zpráva z jednotlivých měření pórových tlaků, hydrostatické nivelace a inklinometrického vrtu (1. až 10. zpráva).

Akreditovaná zkušební laboratoř pro zeminy, kamenivo a betony

Obchvat Otrokovic: Instalace snímačů pórových tlaků.Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba: Technická zpráva (projekt) pro stavební objekt SO 199.2, monitorování vysokého násypu. Realizační dokumentace stavby (RDS).Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba, objekt SO199.2 v km 160,325: Zpráva z jednotlivých měření pórových tlaků, hydrostatické nivelace a inklinometrického vrtu (1. až 10. zpráva).

Oddělení geotechnických výpočtů

Obchvat Otrokovic: Instalace snímačů pórových tlaků.Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba: Technická zpráva (projekt) pro stavební objekt SO 199.2, monitorování vysokého násypu. Realizační dokumentace stavby (RDS).Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba, objekt SO199.2 v km 160,325: Zpráva z jednotlivých měření pórových tlaků, hydrostatické nivelace a inklinometrického vrtu (1. až 10. zpráva).

Oddělení inženýrské geologie

Obchvat Otrokovic: Instalace snímačů pórových tlaků.Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba: Technická zpráva (projekt) pro stavební objekt SO 199.2, monitorování vysokého násypu. Realizační dokumentace stavby (RDS).Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba, objekt SO199.2 v km 160,325: Zpráva z jednotlivých měření pórových tlaků, hydrostatické nivelace a inklinometrického vrtu (1. až 10. zpráva).

Vedení společnosti

Ing. Mgr. Jiří Nekl

výkonný ředitel, prokurista
jiri.nekl@geostar.cz+420 737 486 815

Mgr. Marián Bošanský

obchodní ředitel
marian.bosansky@geostar.cz+420 605 707 809

Jsme součástí HRDLIČKA Holding

Členství a odborné certifikáty

Autorizace a oprávnění

Jsme držiteli několika autorizačních oprávnění a osvědčení pro území České Republiky a Slovenské republiky (ČKAIT, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí).