Komplexní služby v geologii a geotechnice

Více než 30 let  nabízíme služby v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie, geotechnické výpočty a monitoring, vrtné práce a laboratorní a polní zkoušky zemin.

Geologický a hydrologický průzkum

Provádíme IG a HG průzkumy pro zakládání všech druhů staveb, zpracování rešerší, přebírky základových spár a dozory v průběhu stavby, čerpací a vsakovací zkoušky a další.

Vrtné a průzkumné práce

Pro potřeby hydrogeologie, inženýrské, sanační a ložiskové geologie provádíme vlastní technikou vrty, penetrační a kopané sondy, a to i v hůře dostupných místech

Geotechnické výpočty a projektování

Nabízíme širokou škálu geotechnických výpočtů, od jednoduchých posudků až po pokročilé modelování ve 3D pro složité inženýrské stavby.

Geotechnický monitoring

Projektujeme, instalujeme a provozujeme systémy geotechnického monitoringu, včetně následného vyhodnocování a navrhování opatření pro bezpečnost staveb.

Zkušební laboratoř mechaniky zemin

Provádíme akreditované vzorkování a laboratorní rozbory zemin, kameniva a betonů, kontrolní geotechnické zkoušky a návrhy sanace podloží.

Polní zkoušky

Realizujeme polní geotechnické kontrolní zkoušky, zahrnující zejména měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb.

Jsme členy skupiny HRDLIČKA Holding

Novinky

Přečtěte si čerstvé informace
z naší společnosti.

Zobrazit všechny