zpět na naše služby

Geologický a hydrologický průzkum

Provádíme IG a HG průzkumy pro zakládání všech druhů staveb, zpracování rešerší, přebírky základových spár a dozory v průběhu stavby, čerpací a vsakovací zkoušky a další.

Provádíme průzkumy pro zakládání všech druhů staveb (liniové stavby, průmyslové stavby, bytové výstavby a vodní stavby), zpracování rešerší, přebírky základových spár a dozory v průběhu stavby. V oblasti hydrogeologie provádíme průzkumy pro stavební účely (vsakovací a čerpací zkoušky, zjištění chemismu podzemní vody včetně zjištění agresivity vůči základovým konstrukcím, odběr vzorků a monitoring).