zpět na naše služby

Geotechnické výpočty a projektování

Nabízíme širokou škálu geotechnických výpočtů, od jednoduchých posudků až po pokročilé modelování ve 3D pro složité inženýrské stavby.

Naše činnosti:

· Návrh a posouzení geotechnických konstrukcí se zaměřením především na inženýrské stavby

· Zemní konstrukce – zajištění stavebních jam, stabilitní posouzení násypů/zářezů

· Pokročilé modelování metodou konečných prvků – zpětné analýzy, predikce sedání (2D, 3D), zajištění sesuvného území

· Geotechnický, autorský dozor (geotechnik stavby, přebírky pilot a základových spar)

· Návrh geotechnického monitoringu (varovné stavy)

· Poradenská a konzultační činnost

· Spolupráce na výzkumné činnosti (TA ČR, FAST VUT Brno)

Softwarové vybavení:

· GEO 5 a FIN EC, FINE spol. s r.o. (Geotechnické výpočty – standardní konstrukce řešené běžnými analytickými metodami)

· PLAXIS 2D, Plaxis bv (Geotechnické výpočty – pokročilejší modelování metodou konečných prvků, umožňuje modelování v závislosti na čase)

· MIDAS GTS NX, MIDAS Software s.r.o. (Geotechnické výpočty – nejsložitější geotechnické případy řešené metodou konečných prvků)

· AutoCAD, Autodesk, Inc.

· Rhino 6, Robert McNeel & Associates (Projekční činnost – 3D vizualizace)