zpět na naše služby

Geotechnický monitoring

Projektujeme, instalujeme a provozujeme systémy geotechnického monitoringu, včetně následného vyhodnocování a navrhování opatření pro bezpečnost staveb.

Nabízíme dílčí i kompletní služby geotechnického monitoringu. Tato činnost zahrnuje plánování (projekce pro všechny stupně dokumentace), instalaci monitorovacích zařízení a navazující cyklická měření sledovaných veličin na lokalitě. Z naměřených dat jsou pravidelně vypracovávány zprávy, jež slouží jako podklad pro stanovení dalšího postupu výstavby. Zjištěné skutečnosti jsou konfrontovány s výsledky matematického modelování sledovaného problému, kterým se zabývá oddělení geotechnických výpočtů.

Metody:

· Inklinometrie (vertikální, horizontální)

· Měření pórových tlaků

· Měření kotevních sil

· Hydromonitoring staveb

· Polní zkoušky - Presiometrie

- PIT (Pile Integrity Test) - testování pilot